livsandan

Klassisk homeopati

Den klassiska homeopatins fokus ligger i att återställa full hälsa, därför tas hänsyn till alla dina symtom samt din livssituation i övrigt. Målet är att hitta ett homeopatiskt läkemedel som motsvarar dina symtom och din personlighet. Detta medel stimulerar din kropp att starta en självläkning. De medel som används är naturliga och väl beprövade. De äldsta har idag funnits i ett par hundra år.

Homeopatins styrka ligger i att grundorsakerna till problemen behandlas. För att ge några exempel kan homeopati hjälpa vid olika tillstånd som eksem, reumatism, sköldkörtelproblem, menstruationsproblem minska sjuktiden vid influensa och balansera olika emotionella besvär. Homeopatin hjälper din kropp att snabba upp sin egen läkningsprocess.

Då en homeopat arbetar enligt likhetsprincipen där medlet ska spegla hela symtombilden blir mötet med patienten en viktig del. Under mötet går vi igenom alla dina besvär, din personlighet samt livssituation i övrigt. Utifrån den bild som kommer fram väljs ett medel som optimalt speglar dej som individ. Det finns även ett frågeformulär som du fyller i innan besöket så att vi får ut så mycket det går av tiden vi möts.

Första besöket tar ungefär 2 timmar för att vi ska ha god tid att gå igenom ditt fall noggrant. Om du väljer att komma på ett personligt besök kompletterar jag behandlingen med irisdiagnostik för att se vilka genetiska svagheter och förvärvade problem som finns. Jag fotograferar ögonen och analyserar iris för att komplettera bilden av dej, samt få med näringsförslag.

Efter ungefär sex veckor träffas vi igen under ett återbesök för att se hur behandlingen har verkat och om det är något vi behöver förändra.

Jag har valt en modell där ett återbesök ingår till ett förmånligt pris. Detta för att behandlingen skall komma igång och du skall känna dig bekväm samt få förtroende för behandlingen. Följande återbesök, om de är nödvändiga blir till normalpris om 800 kronor.
Det finns även möjlighet att vi genomför besöket på distans genom videolänk.

Om du är intresserad av behandlingen eller vill ha mer information är du välkommen att ringa.
Läs mer på fliken fördjupning samt vanliga frågor

Tidsbeställning: Telefon 0707-390 686. Vardagar, säkrast mellan 11:00-18:00
Homeopati inklusive återbesök: 1600 kronor (Étt återbesök inom 12 månader ingår i priset)
Betalning: Faktura
Återbud: Om du behöver lämna återbud är det bra om du gör det i god tid, helst mer än 24 timmar innan.

Homeopatisk konsultation