livsandan

Klassisk homeopati

Den klassiska homeopatins fokus ligger i att återställa full hälsa. Därför tas hänsyn till alla symtom som du har och livssituation i övrigt. Målet är att hitta ett medel som optimalt speglar dina besvär och stimulerar till permanent läkning.
De medel som används är naturliga, väl beprövade och godkända av läkemedelsverket. De äldsta har idag funnits i ett par hundra år.

Homeopatins styrka ligger i att den tar med grundorsaken till problemen och behandlar hela människan. För att ge några exempel kan homeopati reglera obalanser som leder till olika kroniska tillstånd som eksem och reumatism, stimulera benbrott att läka fortare, minska sjuktiden vid influensa och balansera emotionella besvär som autism och ångest.

Då en homeopat arbetar enligt likhetsprincipen där medlet ska spegla hela symtombilden blir mötet med patienten en viktig del. Under mötet går vi igenom alla dina besvär, din personlighet samt livssituation i övrigt. Utifrån den bild som kommer fram väljs ett medel som optimalt speglar dej som individ.
Första besöket tar ungefär 2 timmar för att vi ska ha god tid att gå igenom ditt fall noggrant. Jag använder också irisdiagnostik för att se vilka genetiska svagheter och förvärvade problem som finns. Jag fotograferar ögonen och analyserar iris för att komplettera bilden av dej, samt få med näringsförslag.

Efter ungefär sex veckor träffas vi igen under ett återbesök för att se hur behandlingen har verkat och om det är något vi behöver förändra.

Jag har valt en modell där ett återbesök ingår till ett förmånligt pris. Detta för att behandlingen skall komma igång och du skall känna dig bekväm samt få förtroende för behandlingen. Följande återbesök, om de är nödvändiga blir till normalpris.

Är du intresserad av behandling eller bara vill veta mer är du välkommen att ringa eller skriva. Läs mer på fliken: mer om homeopati

Tidsbeställning: Telefon 0707-390 686. Vardagar, säkrast 11:00-15:00
Homeopati:
1500 kronor (Ett återbesök samt medel ingår i priset)
Ytterligare återbesök: 800 kronor

Irisdiagnostik separat: 700 kronor
Betalning: kontant, faktura eller swish
Återbud av tid: Om du behöver lämna återbud är det viktigt att du gör det i god tid, minst 24 timmar innan ditt besök, i annat fall debiteras 700 kronor.

Möte med patientnordiska homeopatförbundet