livsandan

Klassisk homeopati

Den klassiska homeopatins fokus ligger i att återställa full hälsa, därför tas hänsyn till alla dina symtom samt livssituation i övrigt. Målet är att hitta ett homeopatiskt läkemedel som motsvarar dina symtom och din personlighet. Detta medel stimulerar din kropp att starta en självläkning. De medel som används är naturliga och väl beprövade. De äldsta har idag funnits i ett par hundra år.

Homeopatins styrka ligger i att grundorsakerna till problemen behandlas. För att ge några exempel kan homeopati hjälpa vid olika tillstånd som eksem, reumatism, sköldkörtelproblem, menstruationsproblem minska sjuktiden vid influensa och balansera olika emotionella besvär. Homeopatin hjälper din kropp att snabba upp sin egen läkningsprocess.

Då en homeopat arbetar enligt likhetsprincipen där medlet ska spegla hela symtombilden blir mötet med patienten en viktig del. Under mötet går vi igenom alla dina besvär, din personlighet samt livssituation i övrigt. Utifrån den bild som kommer fram väljs ett medel som optimalt speglar dej som individ.

Första besöket tar ungefär 2 timmar för att vi ska ha god tid att gå igenom ditt fall noggrant. Jag använder också irisdiagnostik för att se vilka genetiska svagheter och förvärvade problem som finns. Jag fotograferar ögonen och analyserar iris för att komplettera bilden av dej, samt få med näringsförslag.

Efter ungefär sex veckor träffas vi igen under ett återbesök för att se hur behandlingen har verkat och om det är något vi behöver förändra.

Jag har valt en modell där ett återbesök ingår till ett förmånligt pris. Detta för att behandlingen skall komma igång och du skall känna dig bekväm samt få förtroende för behandlingen. Följande återbesök, om de är nödvändiga blir till normalpris. Du kan även boka ett vanligt förstabesök om du vill.
Det finns även möjlighet att vi genomför besöket på distans genom Skype.

Om du är intresserad av behandlingen eller mer information är du välkommen att ringa.
Läs gärna mer på fliken Mer om homeopati , Vanliga frågor samt Covid19 information

Tidsbeställning: Telefon 0707-390 686. Vardagar, säkrast mellan 11:00-14:00
Homeopati inklusive återbesök: 1600 kronor (Étt återbesök inom 12 månader ingår i priset)
Homeopati första besök: 1300 kronor
Återbesök: 800 kronor
Betalning: Faktura
Återbud: Om du behöver lämna återbud är det bra om du gör det i god tid, helst mer än 24 timmar innan.

Homeopatisk konsultation