livsandan

FAQ

Varför behöver jag ringa för att boka mig?
För att avgöra om homeopati eller frigörande andning är rätt för dig är det bra om vi pratar lite innan ditt besök.
Jag får inte lov att behandla alla åkommor eller alla personer med homeopati.
Det kan också vara så att jag vill att du skall gå och ta prover eller något annat innan vårt möte.

Hur länge behöver jag gå i homeopati för att bli frisk?
Ju längre du haft ett problem, desto längre tar det att bli helt återställd.
Vid akut sjukdom, exempelvis influensa, är behandlingstiden kort.
Vid besvär som beror på en djupare obalans tar det längre tid att bli frisk och det krävs att behandlingen följs upp.

Vad behöver jag berätta?
Ju mer du delar med dig av, desto lättare är det att behandla dig.
Homeopater tittar på många olika faktorer och det är viktigt att du berättar så utförligt som möjligt om dig själv och dina besvär för att rätt medel ska kunna väljas ut.
Förutom objektiva fysiska symtom är det bra om du kan berätta om dina tankar, rädslor, drömmar etc.
Fråga gärna någon som känner dig väl om hur den personen upplever dig eller så kan personen skicka med ett brev som bara jag som homeopat läser.

Är de homeopatiska medlen säkra?
De medel som används är tillverkade av producenter som har licens för sina produkter.
Producenten måste kunna garantera att medlet de säljer är säkert tillverkat.
Licensen är konsumentens garanti att medlets grundsubstans alltid är i rätt nivå.

Kan man behandla allt med homeopati?
Mycket går att behandla, men det finns undantag i vad man får behandla.
Ibland kompletterar homeopati och vanlig sjukvård varandra. Man tar då det bästa från två världar.
Som patient är det ofta bra att vända sig till vanlig sjukvård först för att få en diagnos.
Diagnosen blir sedan en viktig information i behandlingen.

Varför tas det ut en avgift om jag avbokar mig mindre än 24 timmar innan mitt besök?
När du bokar en tid avsätter jag den tiden speciellt för dig. Det innebär samtidigt att jag tackar nej till andra kunder.
För att täcka mina kostnader om du av någon anledning behöver tacka nej med kort varsel eller uteblir från ditt besök, tar jag ut en avgift på 800 kronor.