livsandan

Om livsandan

livsandan startade som ett projekt i början av 2000 talet där jag och min fru Ann ledde grupper i Frigörande Andning i Göteborg.
2006 påbörjade jag min utbildning till homeopat och har sedan 2010 tagit emot patienter i homeopati.

Homeopat Dan Högvalls

Utbildningar:
Basmedicin 3 år, 2009
Grundutbildning homeopati 3 år, 2009
Practitioner of Classical Homeopathy (PCH), Dynamis school 3 år, 2016
Certifierad i iridiologi, IIPA, 2012
Hälsopedagogik 2 år, 2000

Dan Högvalls, homeopat och andningspedagog

Besöksadress: Södra vägen 15, 514 41 Limmared
Telefon: 0707-39 06 86. Säkrast mellan 11:00-18:00
e-post: info@livsandan.se
Innehar F-skattsedel
Innehar patientförsäkring hos Gefwert