livsandan

Frigörande andning

Andning har använts i tusentals år för att uppnå ett högre medvetande. Andningen anses vara en länk mellan vår jordiska tillvaro och ett högre medvetande där vi är mer i samklang med allt omkring oss. Intressant nog är ordet andning och ande sammankopplade likaså det engelska ordet inspiration och spirit.

Frigörande andning är en metod där man snabbt tar sig förbi alla tankar ner i sitt undermedvetna. Resultat blir ofta att den som börjar med frigörande andning först kommer i kontakt med känslor som legat fördolda för att senare få en upplevelse av sammankoppling med allt omkring oss. Andningen tar den som andas förbi alla rädslor, ilska och smärta till ett tillstånd av trygghet och kärlek. Andningen har också den fördelen att den verkligen får oss att se vad det är vi arbetar med i våra liv. Den skapar en form av genomlysning där vi blir mer sanna i vårt sätt att relatera till oss själva och andra. Bengt Stern, grundare av Mullingstorp kursgård sa en gång när han beskrev andningen, att en session motsvarar åtskilliga terapisamtal.

En annan effekt av andningen är också att fysiska problem kan bli bättre då omedvetna stresstillstånd släpper. Ofta märker den som andas att smärtan ökar i en kroppsdel som man har problem med för att sedan avta och försvinna.

En andning tar ungefär 90 minuter, men det är individuellt. Totalt tar det cirka två timmar med samtal. Vi har valt att lägga en längre text som beskriver frigörande andning på en separat sida. För att läsa den klicka här

Tidsbeställning: Telefon 0707-390 686. Vardagar, säkrast mellan 11:00-15:00
Frigörande andning: 900 kronor
Betalning: Kontant eller swish.
Återbud av tid: Om du behöver lämna återbud är det viktigt att du gör det i god tid, minst 24 timmar innan ditt besök, i annat fall debiteras 700 kronor.

Frigörande andning