livsandan

Klassisk homeopati med irisdiagnostik

Har du besvär som inte vill ge med sig? Känner du att du inte mår riktigt bra fysiskt eller psykiskt. Homeopati är en metod som behandlar de bakomliggande orsakerna till sjukdom. Genom att ta med alla dina besvär och symtom, samt titta på din livssituation i övrigt får du en helt individanpassad behandling med målet att återställa full hälsa. I behandlingen använder jag även irisdiagnostik som ett hjälpmedel för att se eventuella genetiska svagheter.
Läs mer på fliken homeopati

 

Homeopatisk konsultationIrisdiagnostik

Andningsterapi

Förträngda upplevelser och känslor skapar spänningstillstånd och en omedvetenhet om varför vi agerar på olika sätt. Vi arbetar med en av de starkaste tekniker som finns för att tränga igenom alla försvar och nå in till grunden av oss själva. Rebirthing breathwork movement eller på svenska Frigörande andning utvecklades i USA under 1970 talet av Leonard Orr för att komma åt bortträngda upplevelser. Resultatet av andningen blir att vi får större tillgång till våra känslor och blir mer sanna mot oss själva och andra.
Läs mer på fliken andningsterapi

Frigörande andning