livsandan

Mer om frigörande andning

En andningssession. Från Catherine Dowlins bok: Rebirthing and breathwork. A powerful technique for personal transformation.

Frigörande andning är en andningsteknik. Den är lätt att lära och upplevs spontant och naturligt av den största majoriteten av människor som använder den. Men enkelheten är bedräglig.
Om du iakttog någon som andades, så skulle du kanske se deras bröst röra sig, ibland snabbt, ibland långsamt, ibland nästan inte alls. Du skulle kanske se dem grimasera, gäspa, klia sig. Kanske skulle någon gråta, ibland väldigt mycket. Eller skratta. Och, i slutet av sessionen skulle du kanske få se människor så totalt avslappnade att de inte verkade ha en spänd muskel i hela kroppen. Du skulle kanske också notera utstrålningen, deras strålande ögon och ett ansikte som, åtminstone för en stund ser många år yngre ut än när de lade sig ner för att börja andningssessionen en timme tidigare. Men ingenting du kan se skulle ge dig en indikation på det djup och det under som sker i den värld du inte kan se, den värld som frigörande andning öppnar upp inuti den person som andas.

Ibland upplevs den världen fysiskt. Den som andas känner kanske stickningar i sina händer och fötter, förändringar i sin kroppstemperatur eller smärta som strålar ut på vissa ställen. Den som andas kan också uppleva vågor av energi som rör sig uppåt, förstärks i intensitet tills de kommer i kaskader nerför ryggen efter att ha nått huvudet. Andningsklienten kanske ser fantastiska färger, hör ljud, upplever djup avslappning eller känner hela kroppen vibrera av liv och vitalitet. Den världen innehåller minnen från väldigt lång tid tillbaka men också från närmare tid. Både minnen som blivit glömda och sådana som aldrig glömts. Dessa minnen är mer verkliga än någonting vi normalt återkallar därför att i frigörande andning är de multidimensionella. Med andra ord, det är mer som ett återupplevande än ett ihågkommande. Fastän minnena kan bli väldigt verkliga vet andningsklienten alltid var han eller hon är- liggande i sin terapeuts terapirum

Att upplevelsen blir så här beror på att när man andas försvinner linjär tid. Vi kan vara djupt i det förflutna och fullt närvarande i nuet samtidigt. Ibland beskriver andningsklienten att deras upplevelser kommer från en annan livstid, en tidigare inkarnation. Den inre världen är emotionell. Andningsklienten kan känna intensiv glädje och intensiv sorg. Hon/han kan känna fruktan, ilska, smärta från svek eller övergivenhet, sorg, förakt och sedan…när man fortsätter andas försvinner dessa känslor iväg. De blir integrerade, genomarbetade, placerade på sin rätta plats inom klienten. Men där finns också andra känslor. Känslor av glädje, belåtenhet, frid, intensiv upphetsning, fysiskt och emotionellt. Det slutliga resultatet är en växande känsla av ljus, frihet och välmående. Växa

Det är också en plats för sinnet. På samma sätt som vår känsla för tid förändras till något mer flytande så försvinner också de vanliga begränsningarna för vårt tänkande. Vi slutar tänka i de former och strukturer som vi vanligtvis gör. Resultatet kan bli väldigt värdefulla och genomgripande insikter om oss själva, andra och livet själv. Dessa insikter är som små uppenbarelser, ögonblick av verklig och slutlig förändring, och från dessa ögonblick kan livet flyta mer kreativt.

Frigörande andning är en resa inåt i det förflutna. Ofta handlar det om att granska födelsen. Födelsen är en djupt påverkande upplevelse som kan ge oss beteenden så starka att de påverkar varje del av vårt liv. Att granska födelsen genom frigörande andning kan hjälpa oss förändra dessa gamla mönster Men födelseminnen uppkommer inte för alla. Frigörande andning är så mycket mer än att bara granska födelsen. Frigörande andning handlar mycket om att lösa upp många lager av tidiga upplevelser som de flesta människor bär omkring på. När dessa lager löses upp kan klienten känna sig återfödd i en mycket vidare upplevelse.
Frigörande andning handlar också om en resa utåt- en resa i världen, att ta plats i den, leva kreativt. Det är en resa mot att känna sig själv, mot en känsla av tillhörighet, inte just med eller nödvändigtvis med människor, utom med det stora världsalltet, ekosystemet eller vad varje människa skulle definiera som kreativitet.

Frigörande andning är en healingteknik. Men i frigörande andning är healing inte en produkt som går ut på att motta någon form av förståelse och intellektuell klarhet. Det är inte så enkelt som en katarsisk insikt i känslor och det är inte bara upplösning av blockerad energi i kroppen. Frigörande andning är alla dessa saker. Sinnet, kroppen, känslorna och anden är alla engagerade samtidigt i en värld där tid och normala gränser för tankar, känslor och upplevelser upplöses i en flytande, upplyftande känsla av pånyttfödelse. Därför att, healing genom frigörande andning är djup och genomgripande. Det är upplevelsen av hela ens varelse snarare än en existensnivå. Frigörande andning är skillnaden mellan att tro och verkligen veta något, mellan att doppa din tå i vattnet och verkligen simma, mellan att tänka på att äta en kakbit och verkligen äta den."

För den som vill läsa mer om andning föreslår vi följande länkar:
Föreningen för frigörande andningen
International Breathwork Foundation
Forskning vid Lunds universitet
Youtubeklipp om frigörande andning