livsandan

Klassisk homeopati med irisdiagnostik

Homeopat Dan Högvalls tar emot och behandlar patienter med klassisk homeopati. Målet är att varaktigt läka ut alla besvär och återställa full hälsa. Homeopatin har god verkan då den tar med alla aspekter av människan och lägger in detta i behandlingen. I behandlingen använder jag även irisdiagnostik som ett hjälpmedel för att se eventuella genetiska svagheter. Jag utför även separata undersökningar i irisdiagnostik. Läs mer under fliken homeopati.

Analys av iris

Andningsterapi

Förträngda upplevelser och känslor skapar spänningstillstånd och en omedvetenhet om varför vi agerar på olika sätt. Vi arbetar med en av de starkaste tekniker som finns för att tränga igenom alla försvar och nå in till grunden av oss själva. Rebirthing breathwork movement eller på svenska Frigörande andning utvecklades i USA under 1970 talet av Leonard Orr för att komma åt bortträngda upplevelser. Vi tar emot enskilda klienter och arrangerar grupper i andningsterapi. Läs mer under fliken andningsterapi.
Andningssession. Målad av Ann Velander