livsandan

Klassisk homeopati med irisdiagnostik

Homeopat Dan Högvalls tar emot och behandlar patienter med klassisk homeopati. Målet är att varaktigt läka ut alla besvär och återställa full hälsa. Homeopatin har god verkan då den tar med alla aspekter av människan och lägger in detta i behandlingen. I behandlingen använder jag även irisdiagnostik som ett hjälpmedel för att se eventuella genetiska svagheter. Jag utför även separata undersökningar i irisdiagnostik. Läs mer under fliken homeopati.

Analys av iris

Andningsterapi

Förträngda upplevelser och känslor skapar spänningstillstånd och en omedvetenhet om varför vi agerar på olika sätt. Vi arbetar med en av de starkaste tekniker som finns för att tränga igenom alla försvar och nå in till grunden av oss själva. Rebirthing breathwork movement eller på svenska Frigörande andning utvecklades i USA under 1970 talet av Leonard Orr för att komma åt bortträngda upplevelser. Vi tar emot enskilda klienter och arrangerar grupper i andningsterapi. Läs mer under fliken andningsterapi.
Andningssession. Målad av Ann Velander


Andning i grupp
Om andning i grupp läs mer under fliken andningsterapi

The Rolex Daytona which I received has ceased working can you advise how I go about getting an exchange or refund as I have had nothing but problems with this watch from day one. I have tried your instructions and the second hand still does not move. The watch is of no use to me whilst in this condition, can you advise further actions. Unfortunately the nearest replica watches UK repair shop is 25 miles away, I am really not happy paying you in full and end up receiving an item which has had more than one problem with it, the trading standards advise that you should sell items which meet the description, in this case it has not. I feel that offering me a discount is a bit of an insult considering I haven’t had the use of it, at this point I would accept a replacement. Wishing I had a Rolex replica sale that worked. I would like a new watch or at least one that works or as I said a watch of a similar style. I don’t get the sending you $20 for postage as I have already paid the postage for the watch that doesn’t work and I have had no use of it, this seems to be dragging on so can we get it finalized once and for all then I might just purchase another watch in the future. I have today received the watch but the glass on top appears to be raised plastic and spoils the look of the Rolex replica UK. Also the interior is cloudy. Can I send it back for exchange?